[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: jabberOn Mon, 2004-11-29 at 01:47 +0200, atilla balcı wrote:
> merhaba

Merhaba,

> her ne kadar jabber hakkında google da arastırma yaptıysam da jabber in 
> tam olarak ne ise yaradıgını anlamadım.
> msn gibi bi sey olarak anladım ama ..
> bu konuda yardım lutfen

İletişim için XML tabanlı açık bir protokol kullanan, kaynak kodu da
açık anında mesajlaşma (IM: Instant Messaging) sunucusu olarak
biliniyor. Protokolün adı da aynı.
-- 
Enver ALTIN          |    http://skyblue.gen.tr/
Software developer @ Parkyeri |   http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: