[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cdrecord problemiIyı aksamlar
ben kendi yaptiklarimi anlatmak istiyorum,
/usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup benim yararlandigim kaynak
budur cdrw mi kullanmak icin, 2.6 cekirdegi kullandigimiz icin verecegimiz
komut su olmali

# cdrecord dev=ATA: -scanbus
ve /etc/default/cdrecord duzenleyip su satirlari ekliyorum
--------------------------------
CDR_DEVICE=cdrw
cdrw=ATA:1,0,0   12    30m
--------------------------------
ve
# cdrecord -prcap
dediginizde buyuk ihtimalle cdrw'nizi goruyor olacaktir.
yazdiklarim umarim isinize yarar, iyi calismalar

baybars


> Merhaba,
> Yeni kurdugum Debian (Testing) sistemimle, CD yazmakta problem
> yasiyorum.
>
> Sistem acildiktan sonra ilk yazma denememde CD yaziciyi (LG) goruyor ve
> yazma islemini baslatabiliyorum. Fakat yazma islemi bitiminden hemen
> once: "cdrecord: No such device or address. Cannot send SCSI cmd via
> ioctl" hatasini veriyor bir sure. Daha sonra da "Segmentation fault"
> diyerek birakiyor.
>
> Bu hatadan sonra, yeniden baslatmayana kadar CD yaziciyi bir daha
> gormuyor. cdrecord -scanbus "cdrecord: No target found." hatasi veriyor.
>
> Kernel: 2.6.6-1-386
> cdrecord: 4:2.0+a34-2
>
> # cat /proc/scsi/scsi
> Attached devices:
> Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
>  Vendor: HL-DT-ST Model: CD-RW GCE-8523B Rev: 1.01
>  Type:  CD-ROM              ANSI SCSI revision: 02
>
> Iyi calismalar...
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
Reply to: