[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mplayer upgrade-downgrade ve kilitlenmeSelamlar 

mplayer 1.10 pre5-0.8 sürümünü kullanıyordum daha önce problem
yaşamadığım subtitle konusunda bir türlü çözüm bulamayınca sürümü
pre5-08 sürümüme down grade ettim ama bu sürümde herhangi bir video
için(mpg, avi,dvd) mplayer kitlenmeye başladı (xine sorunsuz
çalışıyor) bende tekrar mplayer 1.10 pre5-0.8'e upgrade ettim ve sonuç
yine aynı oldu, videolarda görüntü alınmıyor mplayer kitleniyor ve
süreci xkill veya killall ile kapatmam gerekiyor. local mplayer
dosaysında sorun olacağını düşündüğüm için ~/.mplayer 'ı silip yeniden
kurlum denedim sonuıç aynı. Sorunun çözümü hakkında bir fikri olan var
mı?

Konsoldan çalıştırınca kilitlenme noktasına kadar konsol yanıtı:

MPlayer 1.0pre5-3.3.5 (C) 2000-2004 MPlayer Team

CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP/XP-M Barton 1754 MHz (Family:
6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
MMX2 supported but disabled
SSE supported but disabled
3DNow supported but disabled
3DNowExt supported but disabled
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX

Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/alp/.mplayer/config
[cfg] read config file: /home/alp/.mplayer/gui.conf
Reading config file /home/alp/.mplayer/gui.conf
vo: X11 running at 1152x864 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Reading /home/alp/.mplayer/codecs.conf: Can't open
'/home/alp/.mplayer/codecs.conf': Böyle bir dosya ya da dizin yok
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
font: can't open file: /home/alp/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Erişim engellendi
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your
system startup scripts.
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/alp/.mplayer/input.conf: Böyle bir
dosya ya da dizin yok
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 53 binds
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : Böyle bir aygıt yok
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.

Gtk-WARNING **: Yüklenebilir modül konumlanamadı. module_path: "libsmooth.so"

Gtk-WARNING **: Yüklenebilir modül konumlanamadı. module_path: "libsmooth.so"

Gtk-WARNING **: Yüklenebilir modül konumlanamadı. module_path: "libsmooth.so"

Gtk-WARNING **: Yüklenebilir modül konumlanamadı. module_path: "libsmooth.so"

Gtk-WARNING **: Yüklenebilir modül konumlanamadı. module_path: "libsmooth.so"

Gtk-WARNING **: Yüklenebilir modül konumlanamadı. module_path: "libsmooth.so"
SKIN dir 1: '/home/alp/.mplayer/Skin'
SKIN dir 2: '/usr/share/mplayer/Skin'

Playing /home/alp/bittornado/Video/kill.bill.vol.2.deleted.damoe.scene.xvid-fitty.avi.
Cache fill: 0.00% (0 bytes)  AVI file format detected.
VIDEO: [XVID] 712x288 24bpp 23.976 fps 1791.1 kbps (218.6 kbyte/s)
==========================================================================
Trying to force audio codec driver family libmad...
Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 16000->176400 (128.0 kbit)
Selected audio codec: [mad] afm:libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3)
==========================================================================
==========================================================================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
==========================================================================
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
alsa-init: got device=0, subdevice=0
alsa-init: 1 soundcard found, using: default 

Yardımlarınız için teşekkürler

t.alp özkan
-- 
"may the force be with you."Reply to: