[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: neden debian?http://www.aboutdebian.com/

bana neden debian kullanmalýyým biraz izah
edermisiniz? bir süredir linux kullanýyýrum redhat
fedora mandrake denediðim sürümler...
bir kaç debian maceram oldu. önce "sid" kurdum ama
sesle xmms ile sorun yaþadým. ayrýca windowsuda
göremedim default olarak. ha birde cdrom ile sorun
yaþadým. cdyi takýnca mount demeden okumuyor sonrada
cd yi unmount desemde eject desemde geri verimiyor.
sonra "sarge" kurdum. onda da xmma açýldý ama sesi
vermedi.neyse noatun ile bir mp3 çaldým. cdrom ise cd
iyi geri veriyordu ama her seferinde illa mount
unmount eject demem gerekiyordu. windowsuda gene
görmüyordum. bunlarýn üstesinden nasýl gelebilirim.
amd iþlemci gforce ekran artý abit nf7 anakar lg marka
cd yazýcým var.
biliyorsanýz cevap yazarsanýz sevinirim yada bu
konulara çözüm bulabileceðim sitelere beni
yönledirebilirsiniz. debianla ilgili elimde fazla
kaynak yok.
teþekkür ederim.


		
__________________________________
Do you Yahoo!?
Check out the new Yahoo! Front Page.
www.yahoo.com

Reply to: