[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sarge'da mysql bağlantı sorunuArkadaşlar postfix'i mysql destekli kurdum ama bir türlü düzgün
çalıştıramıyorum. phpmyadmin ile güzel güzel işlemleri yapıyorum, ama
örneğin smtp üstünden kimlik denetimi sırasında postfix mysql e
bağlanamıyor, loglara baktım soket hatası veriyor;040805 07:30:25  Error at /etc/init.d/mysql\n/usr/bin/mysqladmin:
connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket:
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
040805 07:30:25  mysqld started
Warning: Ignoring user change to 'mysql' because the user was set to
'mysql' earlier on the command line
/usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '4.0.18-log'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306


lütfen birileri yardım etsin sıkıntıdan hasta olacağım yoksa.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: