[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Evolution ile mail gönderememeOn Wed, 2004-04-28 at 07:56 +0300, Recai Oktas wrote:
> * ZEKI CATAV [2004-04-27 14:51:55+0200]
> [...]
> > Your message was rejected by murphy.debian.org for the following reason:   
> > Error: improper use of 8-bit data in message header
> > 
> > Listeye evolution ile gönderdiğim mailler yukarıdaki hata ile dönüyor. Nerede 
> > hata yapıyorum? Teşekkürler.
> 
> Evolution kullanmiyorum maalesef. Enver (Altin) yardimci olabilir mi 
> acaba?

Bu mesajı Evolution 1.5 ile yazıyorum, dolayısıyla sorunun Evolution
kaynaklı olduğunu sanmıyorum :) Büyük olasılıkla kullandığınız MTA
gönderdiğiniz iletiyi bir miktar değiştiriyor. Unstable kullanıyorsanız
1.5'e geçmenizi şiddetle tavsiye ederim:

	apt-get install evolution1.5

-HTH
-- 
 __________
|     |
|     | Enver ALTIN (a.k.a. skyblue)
|     | Software developer, IT consultant
|  FRONT |
|==========| FrontSITE Bilgi Teknolojisi A.Ş.
|_____SITE_| http://www.frontsite.com.tr/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: