[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Linux Şenliği içinDebian YansısıOn Sal, 2004-05-04 at 15:25 +0300, Mehmet Türker wrote:
> Ankarada, hehe :) Hep İstanbul'da olacak değil ya. Arada burda da olsun :)
> Çoğunluğu Milli Kütüphanede ama başka yerlere de taşıyormu bilmiyorum.  


MK bahçesine kadar gidiyor :) Çadır kurulacak bu yıl "Özgür Yazılım
Çadırı" :)> 
> Mehmet Türker

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: