[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian ve p2pOn Fri, 12 Mar 2004 10:40:47 +0200
Bilgin Metin <bilginx@boun.edu.tr> wrote:

> Merhaba,
> 
> Debian la beraber p2p programi ne kullanilabilir. gtk-gnutella nasil?
> Bilgin

Mesela mldonkey ve giFT olabilir. Bunların woody sürümleri ve giFT'in
Fasttrack plugin'i için apt-get.org'da arama yapabilirsiniz.Reply to: