[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDE desktopOn Wed, 2003-11-05 at 11:17, Mehmet Türker wrote:
> Selam;

Merhaba,

> KDE 3.1.2 ye upgrade yaptım. Birden bire KDE nin desktop görüntüsünde
> bozulmalar oldu. Bazen ekrandaki simgeler yok oluyor ve mouse u üzerinde
> gezdirdiğimde tekrar görünüyor. Programlardaki yazı karakterleri gözükmüyor
> ancak üstüne gelince veya tıklayınca gözüküyor. Bug listesine baktım böyle
> bir problem gözükmüyor. Tamam testing ama , böyle bir hata varken testing e
> bile almayacaklarına eminim.
> Neden olabilir bu ?

apt-get.org 'den kendinize bir XFree86-4.3 repository bulup dist-upgrade
yapin. XFree86-4.3 benzer sorunlar icin cozum olmustu burada.

Birileri XFree86'ya acilen el atmali. Unstable bile 4.2.1 ile geliyor,
yakinda 4.4 cikacak.
-- 
 __________
|     |
|     | Enver ALTIN (a.k.a. skyblue)
|     | Software developer, IT consultant
|  FRONT |
|==========| FrontSITE Bilgi Teknolojisi A.Ş.
|_____SITE_| http://www.frontsite.com.tr/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: