[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Kernel 2.4.18-bf24
 /boot altinda config-bf-2.4 gibi (tam adini hatirlamiyorum )
 bir dosya olmasi gerekiyo 

 kerneli tar -zxj kernel-source-xxxx.tar.bz2 ile acip 
 /usr/src/linux 
 (kernel source nin oldugu dir i linux olarak symbolic linkledikten
sonra )
 altina .config ismi ile kopyalamaniz yeterli olacaktir 
 
 kolay gelsin 

 - Vasfi UYSAL

-----Original Message-----
From: Mehmet Türker [mailto:m@mturker.net] 
Sent: Wednesday, July 09, 2003 10:46 AM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: RE: Kernel 2.4.18-bf24


Peki sorun çıkmaz mı? İndirdiğim kernel source'u şu an kullandığım
kernel parametreleriyle derlemek için ne yapmam lazım?

Mehmet Türker
mailto:m@mturker.net
http://www.mturker.net/


-----Original Message-----
From: Vasfi UYSAL [mailto:vasfi@med.ege.edu.tr] 
Sent: Wednesday, July 09, 2003 10:34 AM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: RE: Kernel 2.4.18-bf24

 Ayni kernel i kullanmak zorunda degilsiniz ki 

 apt-cache search kernel-source deyine gelen seceneklerden bi tanesini
de kullanbilirsiniz 
 ben unstable tree yi kullaniyorum 
 
 root@image /root#apt-cache search kernel-source
freeswan - IPSEC utilities for FreeSWan
kernel-patch-2.2-lids - LIDS Kernel Patch
kernel-patch-2.4-lids - LIDS Kernel Patch kernel-patch-debian-2.4.21 -
Debian patches to Linux 2.4.21 kernel-source-2.2.25 - Linux kernel
source for version 2.2.25 kernel-source-2.4.18-hppa - Linux kernel
source for version 2.4.18 on HPPA kernel-source-2.4.19 - Linux kernel
source for version 2.4.19 kernel-source-2.4.19-hppa - Linux kernel
source for version 2.4.19 on HPPA kernel-source-2.4.19-ia64 - Linux
kernel source for version 2.4.19 on IA-64 kernel-source-2.4.20 - Linux
kernel source for version 2.4.20 with Debian patches
kernel-source-2.4.21 - Linux kernel source for version 2.4.21 with
Debian patches kernel-source-2.5.69 - Linux kernel source for version
2.5.69 with Debian patches lidstools-2.2 - LIDS Admintool lidstools-2.4
- LIDS Admintool kernel-source-2.2.20 - Linux kernel source for version
2.2.20 kernel-source-2.4.17 - Linux kernel source for version 2.4.17
kernel-source-2.4.18 - Linux kernel source for version 2.4.18 root@image
/root#

Daha dun kernel-source-2.4.21 i indirip kurmustum 
 
Oncesinde sizinde kullandiginiz gibi bf2.4 vardi makinamda 

 kolay gelsin 

 - Vasfi UYSAL

-----Original Message-----
From: Mehmet Türker [mailto:m@mturker.net] 
Sent: Wednesday, July 09, 2003 10:27 AM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Kernel 2.4.18-bf24


Selamlar;
Kernel 2.4.18-bf24 kullanıyorum. Şimdi CDFS desteği için sanıyorum
kernel da değişiklik yapıp derlemem gerekiyor? İlk kurulumda
kernel-source paketini kurmamıştım. Şimdi apt-get install kernel-source
dediğimde bana bir liste veriyor ama listedekilerin arasında bf24 yok.
Ne yapmam lazım?


Mehmet Türker
mailto:m@mturker.net
http://www.mturker.net/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: