[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Kernel 2.4.18-bf24

 Ayni kernel i kullanmak zorunda degilsiniz ki 

 apt-cache search kernel-source deyine gelen seceneklerden bi tanesini
de kullanbilirsiniz 
 ben unstable tree yi kullaniyorum 
 
 root@image /root#apt-cache search kernel-source
freeswan - IPSEC utilities for FreeSWan
kernel-patch-2.2-lids - LIDS Kernel Patch
kernel-patch-2.4-lids - LIDS Kernel Patch
kernel-patch-debian-2.4.21 - Debian patches to Linux 2.4.21
kernel-source-2.2.25 - Linux kernel source for version 2.2.25
kernel-source-2.4.18-hppa - Linux kernel source for version 2.4.18 on
HPPA
kernel-source-2.4.19 - Linux kernel source for version 2.4.19
kernel-source-2.4.19-hppa - Linux kernel source for version 2.4.19 on
HPPA
kernel-source-2.4.19-ia64 - Linux kernel source for version 2.4.19 on
IA-64
kernel-source-2.4.20 - Linux kernel source for version 2.4.20 with
Debian patches
kernel-source-2.4.21 - Linux kernel source for version 2.4.21 with
Debian patches
kernel-source-2.5.69 - Linux kernel source for version 2.5.69 with
Debian patches
lidstools-2.2 - LIDS Admintool
lidstools-2.4 - LIDS Admintool
kernel-source-2.2.20 - Linux kernel source for version 2.2.20
kernel-source-2.4.17 - Linux kernel source for version 2.4.17
kernel-source-2.4.18 - Linux kernel source for version 2.4.18
root@image /root#

Daha dun kernel-source-2.4.21 i indirip kurmustum 
 
Oncesinde sizinde kullandiginiz gibi bf2.4 vardi makinamda 

 kolay gelsin 

 - Vasfi UYSAL

-----Original Message-----
From: Mehmet Türker [mailto:m@mturker.net] 
Sent: Wednesday, July 09, 2003 10:27 AM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Kernel 2.4.18-bf24


Selamlar;
Kernel 2.4.18-bf24 kullanıyorum. Şimdi CDFS desteği için sanıyorum
kernel da değişiklik yapıp derlemem gerekiyor? İlk kurulumda
kernel-source paketini kurmamıştım. Şimdi apt-get install kernel-source
dediğimde bana bir liste veriyor ama listedekilerin arasında bf24 yok.
Ne yapmam lazım?


Mehmet Türker
mailto:m@mturker.net
http://www.mturker.net/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: