[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: APT distribution down-gradeTeşekkür ederim, işe yarıyor. Fakat yüzlerce paketi downgrade edeceğini
söylüyor ben de göze alamadım şimdilik. En iyisi o bütün paketlerin
stable olmasını bekleyeyim :)

Mehmet Türker
mailto:m@mturker.net
http://www.mturker.net/


-----Original Message-----
From: Recai Oktas [mailto:roktas@omu.edu.tr] 
Sent: Monday, July 07, 2003 7:10 PM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Re: APT distribution down-grade


* Mehmet Türker <m@mturker.net> [2003-07-07 13:24:01+0300]
> Selamlar;
> Apt ile testing/unstable dan stable a nasıl dönerim. Bir ara 
> biryerlerde okumuştum bunu ama şimdi bulamıyorum.

Evet bende okumus ve bir yerlere kaydetmistim :) Notlara bakinca isine
yarayacak bir seyler buldum gibi:

`/etc/apt/preferences' dosyasina:

  Package: *
  Pin: release a=stable
  Pin-Priority: 1001

satirlarini ekle ve :

  apt-get dist-upgrade

Sadece aktariyorum, bu konuda deneme yapmadim.

--
roktas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: