[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En iyi yansiAslinda TR'de bir yansi kullanmak gerekiyor, gereksiz yere yurt disi trafigi olusturuyoruz biliyorum ama bu guncellik problemi yüzünden ben hep http.us.debian.org'u kullanıyorum. Her zaman güncel ve her zaman 15+ K ile download edebiliyorum (kablotv - ultra).

Push Mirroring denen bir olay var. Bu sayede ana arsivde bir dosya degistiginde mirror makinesinin de haberi oluyor. TR'deki bu sekilde calismiyor gibi gozukuyor. O kadar buyuk bir disk ve bandwidth
bulmak da epey zor. Simdilik idare edecegiz.

On Mon, 7 Jul 2003 12:29:45 +0300, KIVILCIM Hindistan <sundance@fazlamesai.net> wrote:

Merhaba arkadaþlar,

Liste çok güzel gidiyor, herkesin eline saglýk.

Benim sormak istediðim sizlerin hangi Debian yansýsýnýn kullandýðý ?

Ben bir TTNEt (kablonet) abonesi olarak, unstable için

ftp://ftp.tr.debian.org
kullanýyorum fakat çok güncel olmuyor genelde, zaman zamansa
bazý garip sorunlar (dependency problemleri vs.) yaþanýyor. Fakat
çok hýzlý.

ftp://ftp.fi.debian.org
Hýz hiç fena deðil (14-15K yerine, 10K civarý) fakat hiçbir problem
yaþamadým þimdiye kadar ve hep güncel


ftp://ftp.oleane.net
Özellikle Bilgi'den çok hýzlý baðlanýlabilen bir yansý, bilmiyorum, ulaknetten
nasýldýr, fakat ttnetten diðerleri kadar iyi deðil.

Bu konuda ne dersiniz ? Hýzlý yunanistan yansisi veya baþka bir þeyler kullananlar
var mý ?

Teþekkürler

KIVILCIM Hindistan

fazlamesai.net/sundance

email:sundance@fazlamesai.net
icq:5901115
yahoo:k1v1l@yahoo.com
msn:kivil@hotmail.com--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: