[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xdm / gdm / kdm hangisi? ve default x-window-managerX Window Manager olarak login.app yada xdm kullanabilirsiniz. fluxbox sorununu pek anlamadim ? dpkg-reconfigure xserver-xfree86 -> ile gerekli ayarlari yaptiniz mi ? apt-get remove kde* -> $eklinde kaldirmayi denediniz mi ?

Iyi cali$malar.
H.ibrahim ELKIRMIZI.

On Mon, 28 Apr 2003 18:02:36 +0300
"Cagatay Tengiz" <tmd0307@yahoo.co.uk> wrote:

> Hangi display manager daha az footprint'e sahiptir ve hýzlýdýr?
> 
> Bir de konsoldan startx diyince fluxbox açýlmasý için ne yapmam gerekiyor?
> (fluxbox yüklü)
> 
> update-alternatives --config x-window-manager'i denedim apt-get remove kde
> dememe raðmen ýsrarla kde açýyor ??
> 
> teþekkürler
> 
> Çaðatay Tengiz
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: