[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Forward: Re: linux agiSelam,

Aliskanlik, yalnizca reply yapinca mektup Murat Bey'e gitmis :). Benim
gibi tembeller icin listeye bir reply-to eklesek mi ki :).

iyi calismalar,

----- Forwarded message from Baris Metin <baris@metin.org> -----

> From: Baris Metin <baris@metin.org>
> Subject: Re: linux agi
> To: Murat Demirten <murat@debian.org>
> Date: Fri, 25 Apr 2003 03:05:14 +0300
> X-Mailer: Baris Metin, Linux
> 
> Thu, Apr 24, 2003 at 06:31:50PM +0300 , Murat Demirten :
> > Selam,
> > 
> > useradd binary programının openldap liblerine linklenmediğini gözönünde 
> > bulundurursak :(
> > evet ldif ile Ldap içine kayıt eklemek gerekiyor.
>  
> Selamlar,
> 
> Eger yonetimi yapacak olan siz degil iseniz komut satiri araclari ve
> ldif kullandirmak yerine grafik arabirimli araclara yonelebilirsiniz. GQ
> benim favorilerimden :).
> 
> Ikinci bir yontem ise sizin icin ldif'i olusturarak ldapadd'i cagiran
> basit bir betik(ler) yazmak olabilir.
> 
> iyi calismalar,
> -- 
> Baris Metin

----- End forwarded message -----

-- 
Baris Metin

Attachment: pgpASjGDjqgj9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: