[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian+xine+dvd  xine ile encrypted denilendvd leri izlemek için
hangi paketleri kurmal?y?m ve ne yapmaliy?m te?ekkürler.

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo
http://search.yahoo.comReply to: