[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re[2]: Debian Kurdum da :((Yardýmlarýn için gerçekten çok teþekkürler. Artýk grafik ekranla açýlýþ yapabiliyorum. Gerçekten de Debian'ýn configürasyonu RedHat'a göre daha zor görünüyor. (Bundan önce, yaklaþýk 1 ay kadar RedHat kullandým)

Þimdi ki sorunum ise internet baðlantýsý. :((
Ýnternete kablonet'ten, win2000 kurulu bir makina üzerinden çýkmam gerekiyor. Bu makinada ayný zamanda firewall da var. RedHat'te iken netconfig komutu ile Use Dynamic IP seçeneðini seçip bu makinaya baðlanabiliyordum. Firewall uyarý veriyordu ama ordan da ayar yapýyor ve devam ediyordum. Gerçi her açýlýþta ayný þeyi yapmama gerekiyordu ama rahatça internete çýkabiliyordum. Ama Debian'da bu komut çalýþmýyor. Bunun yerine kullanabileceðim, daha doðrusu internet baðlantýsý için ayarlarý yapabileceðim bir yer var mý? Benim için en önemli þey þu anda bu. Bir de kullandýðým Debian makinaya sabit ip nasýl verebilirim. win2000'in ip adresi 192.168.01, Debian'ýn ise 192.168.1.1 görünüyor. Ha bir de bu iki makina arasýnda dosya paylaþýmý için her iki makinada da Samba kurulumu olmalý. Yoksa sadece Debian'da yeterli oluyor mu? Oluyorsa bunu nasýl configüre edebilirim?

Özür dilerim, yukarda bayaðý bir soru var. Bunlarý bulabileceðim bir döküman varsa o da yetebilir.

Tekrar teþekkürler, iyi çalýþmalar...

From: Tamer Sahin <ts@securityoffice.net>
Reply-To: Tamer Sahin <ts@securityoffice.net>
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Re[2]: Debian Kurdum da :((
Date: Sat, 19 Apr 2003 14:07:17 +0300

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Saturday, April 19, 2003, 1:48:45 PM, you wrote:

EE> Selam dediklerinizi yaptým:
EE> tasksel ile istediðim paketleri seçtim, kde ve gnome da dahil, mail server, EE> print server. sql db games falan. Hepsini yapti (ya da ben oyle saniyorum. EE> Cunku 7 cd'lik setin sadece ilk cd'siyle yukledi istedigim butun paketleri.)

Xwindow calismasi icin gerekli olan XFree86 ve diger font vs. library'leri
yuklememissiniz.

Ister tekrar tasksel yardimiyla isterseniz apt-get ile yukleyebilirsiniz.

apt-get install xserver-xfree86 xbase-clients xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-scalable

Tamamini yuklendikten sonra xf86config ile ekran kartinizi dogru sekilde tanitmayi unutmayin.

Tamer Sahin
http://www.securityoffice.net
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (MingW32)

iD8DBQE+oS3mgfeC/CdyvS8RAotOAKDXdpPm7fTTCcT1aOYOITi393DuigCgxEWU
UJyQwv7WwXqiAvV9W8MXb6E=
=ZQDZ
-----END PGP SIGNATURE-----


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org_________________________________________________________________
MSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE* http://join.msn.com/?page=features/virusReply to: