[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: YardimOncelikle buyuk ihtimal "XFree86" i cali$tirmi$ olmalisin ? apt-get install xfree86-common xserver-xfree86 xserver-common xbase-clients
xfonts-base -> yardimiyla gerekli paketleri kurdukdan sonra "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" -> i cali$tirip gerekli sorulara cevap vermen yeterli.
Iyi cali$malar.
---------------------------------------------------------------- -o)
H.ibrahim ELKIRMIZI.                       /\\
xybernaut@linuks.mine.nu                     _\_v
				                 ----
---------------------------------------------------------------- ----

On Wed, 16 Apr 2003 10:21:09 +0300
MEHMET HALÝL SERÇE <mehmetserce@altinbasak.com> wrote:

> Yardým debianý yeni kurdum ve xwindow açýlmýyor biþi çýkýyor mouse ayarý,klavye ekran ayarý gibi ve klavyeden kontrol ediliyor nasýl baþalatacaðým ben bu sistemi? Teþekkür ederim.
> mehmet halil Reply to: