[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hat?rlatmaEvet ben bir ara bunu dusunmeye basladim hatta ve hatta 
mail adresim goctu gibisinden bir problem diye var diye de :)


bu arada bi soru sormak istiyorum.. 
tonlarda objeyi bir cati altinda toplamak yani kernel seviyesinde...

ld -r -o kernel.o foo1.o foo2.o foo3.o ...

ld -Ttext 0x0 -s --oformat binary -o kernel kernel.o

buradaki kernel bizim binary bir dosya header falan yok.

bunu bios int ler le (int $0x13) real mode bellege yukledikten sonra bu kernel
koduna jump ettigin zaman bazi yerlerde duzensizlik yapiyor..

nm ile direk kernel in pass1 deki memory addresslerini relocating oncesi
offset 0x0 dan itibaren gorebiliyoruz.

linking kisminda bir problem var mi sizce ya da gcc, as, ld nin optionlarini
sizce yanlis mi veriyorum.????
On Mon, Apr 14, 2003 at 03:41:18PM +0300, Murat Demirten wrote:
> Selam,
> 
> Listemiz halen aktif ancak sava??n ba?lamas?n?n ard?ndan mesaj trafi?i
> pek çok listede oldu?u gibi burada da durma noktas?na geldi. Acaba
> üyelikten ç?kt?m m?? mailler mi bana ula?m?yor diye dü?ünmenize gerek
> yok, her ?ey çal???yor, hat?rlatmak istedim.
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
Reply to: