[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apt-mirrorHej!

Jag använder apt-mirror, för att spegla repositorys lokalt.
Tyvärr, är mjukvaran lite buggig, inte ordentligt underhållen, saknar aktiv ansvarig.

Det är ofta lokala paketförådet blir inkonsistent. Tex, får jag ofta in html-sidor som svar på kommunikationsproblem.

Jag har i postmirror.sh lagt in en rad för att lista alla html-sidor:
grep -irl -e "<!DOCTYPE html" /data/apt-mirror/mirror >> /data/apt-mirror/var/cron.log

Kopierar från loggen och gör ett rensningsskript.
Det tar lång tid och kräver manuellt jobb.
Jag skulle önska ett skript som bygger på "file", skulle gå betydligt snabbare, som både flyttar html-filer till /data/apt-mirror/fel och listar flyttningarna i loggen.

Jag har tittat på alternativ till apt-mirror, tex aptly, blev inte riktigt klok på det programmet. Kan ju ev. öppna en tråd om det...

// Med vänliga hälsningar rbh

Rickard B Hansson


Reply to: