[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libdvdccs ?On Tue, 2015-06-02 at 11:42 +0200, Rolf Edlund wrote:
> > vore lite tråkigt om dom inte kan ha speglar hos sig.
> 
> Jo, det vore ju tråkigt (jäkla Japaner).
> 
> Får väl fortsätta lösa det på annat sätt då.. (suck!).

Borde gå att lösa. Vi hade ju non-us för en massa år sedan. Tyvärr
kanske det behövs igen, med tanke att krypto är livsfarligt och API:er
numera verkar bedömas vara upphovsrättskyddade.


-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: