[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DefragmenteringIn <p06im-45F-7@gated-at.bofh.it> Rolf Edlund wrote:

>  När jag kör en fragmenterings test med e4defrag, så rapporteras det att 
>  5 filer i /home biblioteket är fragmenterade. Det är inget jätte 
>  problem, undrar mest vad det kan bero på.

Fragmentering uppstår oftast när systemet av någon anledning skriver till en
fil icke-sekventiellt, till exempel vid fildelning med vissa torrent-program.
Ett annat tillfälle då fragmentering är vanligt är om filsystemet är nästan
fullt.

>  Försöker jag att defragmentera /home, så ligger dessa filer fortfarande 
>  fragmenterade.

Om fragmenteringen är liten - dvs en defragmentering skulle inte förbättra
läsprestanda nämnvärt - bryr sig e4defrag inte om att åtgärda det. Vill
du ändå defragmentera kan du helt enkelt bara kopiera filen till ett annat
namn och sedan kopiera över ursprungsfilen med den nya filen.

http://www.tldp.org/LDP/sag/html/filesystems.html#FRAGMENTATION

-- 
Fredrik Jonson


Reply to: