[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NAS som kan köra vanlig Debian / miniserverTack för tips (allhopa)!

Hade missat HP-servern; skönt att hitta något i konsumentprisklass
utan förinstallerat proprietärt OS :-)

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311

Reply to: