[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: krypteringOn 2013-08-22 18:42 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Vad är favoritmetoden för kryptering bland prenumeranterna?

Om frågan gäller kryptering av partitioner och dylikt, så är bör
nämnas att Debian-installern har utmärkt stöd för krypterade
partitioner, främst med dmcrypt:

 http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/ch06s03.html#partman-crypto (§6.3.3.6)


On 2013-08-22 18:44 +0200, Andreas Rönnquist wrote:
> gpg!

Dubbel rot13! :-)

-- 
 --------------------------------------------------------------- 
| Olof Johansson               http://stdlib.se/ |
| irc: zibri              https://github.com/olof |
 --------------------------------------------------------------- 


Reply to: