[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem med papperskorg på krypterad diskHej!

Igår råkade jag klicka "move to trash" istf "move to other pane" i
Caja/Nautilus. Till min stora förvåning gick det inte att öppna
papperskorgen på min krypterade disk. Det kanske är helt i sin ordning
och självklart, men inte för mig. Jag använder EncFS för krypteringen.

När jag är i farten och frågar. Rekommenderar någon någon annan
kryptering? Varför? En nackdel (?) jag kan se med EncFS är att man ser
filstorlekar och trädstruktur hos krypterade data men det tycker jag
uppvägs av att EncFS är så smidigt.

/Janne


Reply to: