[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SOLVED Re: Installation av gdisk på squeeze?>> Något verkar konstigt. gdisk kom inte med i squeeze utan finns bara
>> genom backports och var jag kan se har den inga beroenden på de
>> paket
>> du
>> har problem med.
>>
>> http://packages.debian.org/squeeze-backports/gdisk

Om jag speciellt anger squeeze-backports som distribution funkar
installationen av gdisk. Uppenbart finns gdisk på något sätt även i
den ordinarie distributionen för squeeze.

En minnesbild av att felmeddelandet uppkom redan innan jag lagt till
backport-distributionen i sources.list ledde mej på rätt spår.

/Jens

==================================================
Jens Andersson         jason@barbanet.com
VHF: SC8895             MMSI:265586130
PGP finger print:
BD36 399B 2594 74DA EFAB B72C B655 55D1


Reply to: