[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kvm vs virtualboxoftopic ja vet
men hur kan virtualbox va så sjukt snabbare än kvm?


Reply to: