[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med att starta emacsHej!

Jag installerade LysKOM-klienten för emacs (lyskom-elisp-client) och fick då emacs23 installerat på köpet. När jag försöker starta får jag dock bara ett felmeddelande:

  $ emacs
  Font Lucida Console Semi-Condensed 10' is not defined
  $ emacs --version
  GNU Emacs 23.2.1
  Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
  GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
  You may redistribute copies of Emacs
  under the terms of the GNU General Public License.
  For more information about these matters, see the file named COPYING.

Jag kan inte hitta någon inställningsfil som refererar till det teckensnittet (och det är inte installerat), vad kan det vara som är fel?

Jag kör Debian stable (6.0.6).

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: