[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ändrade hemsidor ?> On Thu, 27 Sep 2012, Anders Jackson wrote:
> 
> > I vart fall, om man vill hjälpa till med översättningar till
> > svenska, vem talar man då med?
> > Hur gör man när man hjälper till?
> 
> debian-l10n-swedish@lists.debian.org (svenska osv men använd hellre
> -i18n för att få starthjälp, kan vara bra att nämna att -l10n-swedish
> inte kunde guida rätt osv)
> debian-i18n@lists.debian.org (engelska)
> #debian-i18n @ oftc (engelska)
>   främst användaren taffit (David Prévot)
> 
> > Används Git eller något annat verktyg?
> 
> cvs för debian-www om jag minns rätt.
> jag jobbar inte själv med översättningen av webbsidan dock.
> 

Annars verkar wikin vara en hyfsat lätt inkörsport - Jag har börjat
och kollat på en del sidor, och skulle hemskt gärna bli korrekturläst - 
Vem som helst kan ju modifiera Wikin så det är bara till å ändra om ni
hittar några felstavningar, misstag eller konstiga formuleringar.

Startsidan var så gott som antik i sammanhanget, så den uppdaterade jag
först:

http://wiki.debian.org/sv/FrontPage

I övrigt har jag än så länge lagt till följande översättningar:

http://wiki.debian.org/sv/DebianIntroduction
http://wiki.debian.org/sv/DesktopEnvironment
http://wiki.debian.org/sv/Xfce

- Originalen för översättningarna är samma länk, fast med /sv/ -delen
  av urlen borttagen, så det är enkelt att jämföra.

Wikin fungerar så att språken översätts endast, ändringar görs först på
engelska, och översätts sedan - så sätt inte igång och fyll i med
information endast i den svenska versionen.

mvh
-- Andreas Rönnquist
gusnan@gusnan.se
mailinglists@gusnan.se

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: