[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verifiering av filer2012-01-01 16:02, jan@lillahusetiskogen.se skrev:
On Sun, 01 Jan 2012 14:38:27 +0100
Martin Leben<martin@leben.nu> wrote:

Hej!

On 12/31/11 18:05, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
Jamen, det är väl ganska exakt vad Anton skriver, om sync alltså.

Nej. Anton sa att man förlorar data om man inte kör sync innan.
Linux-kärnans dokumentation håller inte med. Den säger att man inte
under några förutsättningar förlorar data.

Rätt ska vara rätt!

/Janne

Ok, har man lärt sig något nytt!

mvh
/Martin

[...]

/Janne

On Sat, 31 Dec 2011 16:42:05 +0100
Martin Leben<martin@leben.nu>  wrote:

On 12/31/11 15:28, Anton Eliasson wrote:
För att utveckla: sync skriver innehållet i skrivbuffertarna till
disk omedelbart. Det påverkar inte läsbuffertarna. |echo 3>
/proc/sys/vm/drop_caches| tömmer läs- och skrivbuffertarna utan
att ta hänsyn till om innehållet i skrivbuffertarna har skrivits
till disk eller inte. Det är därför det kommandot måste köras
direkt efter sync, för att inte information ska gå förlorad.

Hej Anton!

Detta lät helt orimligt i mina öron.

Jag googlade lite och fann:
<http://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/vm.txt>

    "Writing to this will cause the kernel to drop clean
    caches, dentries and inodes from memory, causing that
    memory to become free."

... där står också några rader längre ned:

    "As this is a non-destructive operation and dirty
    objects are not freeable, the user should run `sync'
    first."

Anledningen till att man vill köra "echo 3
/proc/sys/vm/drop_caches" omedelbart efter sync är alltså att man
vill tömma så mycket av cache mm
som möjligt. Ingenting annat.

mvh
/Martin Leben


--
Med vänliga hälsningar / Regards
Anton Eliasson


Reply to: