[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nerladdare för tex svtplay?On 2011-08-31 20:46 +0200, Anton Eliasson wrote:
> Jo, SVT har nog ändrat något. 

Jag har inga som helst problem att ta hem exempelvis [1]. Utländsk
media brukar de ha lite mer åtkomstkontroll över, kan vara något sånt.
(Men trodde de då främst använde rtmpe... och det är ju också i så
fall märkligt att man (jag) kan ta hem upp till 90 sekunder utan
swfVfy.)

1: http://svtplay.se/v/2516995/vem_vet_mest_/31_8
-- 
 --------------------------------------------------------------- 
|                        Olof Johansson |
|                       http://stdlib.se/ |
|                  {mail,xmpp}: olof@ethup.se |
|                  zibri on Freenode/OFTC/etc |
 --------------------------------------------------------------- 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: