[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: förstora linux partition2011/8/3 mattias <mj@mjw.se>:
> går det? funderar på att plocka windows ur datorn får då 100 gb över

Ja, det går.  Men notera att filsystemet och partitioners storlek inte
hänger ihop.  Gör du partitionen större, så måste du sedan göra
filsystemet större (för de filsystem som man kan ändra storlek på).
Gör du partitionen mindre, så måste du minska filsystemet först, sedan
partitionen.
Men detta görs enklast med programmet "gparted", som hanterar den
delen automatiskt.

Eller så gör du de 100GB till /home och flyttar över din /home dit.

Fast bäst är det om du kollar och använder LVM och använder logiska
diskar och volymer.

LVM gör att du kan skapa och ta bort "partitioner" utan behöver bry
dig om hur diskparitionerna ligger.

Så här är en förenklad förklaring av hur LVM fungerar.
PV (Physical Volume) är fysiska volymer, de riktiga diskarna.
Vanligtvis en partition på en disk.
VG (Volume Group) är en grupp av PV, som motsvarar en vanlig hårddisk.
LV (Logical Volume) är en logisk volym i en VG, det motsvarar en
vanlig partition.

I en VG kan man enkelt lägga till eller ta bort PV i.  På så sätt kan
man lätt öka och minska en VG.

En LV kan lätt skapas, tas bort eller ändras storlek, så länge det
finns plats i VG som man har LV i.

Varning: Notera att filstystemen finns i LV (partitionen), så vill man
göra ett filsystem större, så gör först LV större, och sedan expandera
filsystemet.  Om man inte gör rätt ordning, så kan man förlora data.
För att minska ett filsystem (alla filsystem kan inte minskas) så gör
först filsystemet mindre, och sedan gör man LV mindre.
Dvs som att öka eller minska vanliga partitioner, fast utan att behöva
bry sig om hur de ligger på disken.

/Anders


Reply to: