[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: textconsolsfrågaOn 2011-07-11 23.50, Mats Erik Andersson wrote:

  Från: Kristoffer Gustafsson <kg84@dreamwld.com>
  Har en fråga angående textconsollerna.
  Det går ju ha 6 st sammtidigt.
  Kan man fixa så att man får fler om det skulle behövas?

Det går att ha upp till 63 stycken om jag minns rätt. Man får använda
kombinationer av shift, ctrl, alt och F-tangenterna för att nå dem.

Kolla också upp kommandot "screen" ifall du inte känner till detta. Mycket användbart för att hålla flera terminaler igång samtidigt. Med screen -x går det också att se samma terminal i olika konsoller.


  Du lägger till fler i filen '/etc/inittab'. Nyttja de befintliga
  raderna som förlaga. Lägg märke till att 'tty7' är upptagen
  för grafisk X-konsoll, skulle maskinen erbjuda detta,

X11 (iaf startx) använder tty7 för att det är (vanligtvis) första lediga tty. Kör man getty på tty7 så hamnar X11 på tty8 osv. Det kan också bero på om man använder loginhanterare eller ej, t.ex. gdm har en FirstVT option som har med detta att göra.

/Stefan


Reply to: