[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Syntax Highlight försvann i Vim 7.32011/7/7 Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
> Hej!
>
> För ett tag sedan försvann Syntax Highlight i mitt Vim 7.3 som jag kör under Debian testing.
>
> Sökvägar och allt verkar rätt och min (oförändrade) ~/.gvimrc laddas utan synliga felmeddelanden.
>
> Varken 'syntax enable' eller 'syntax on' gör någon skillnad.
>
> Jag kan source:a filern m.h.a. $VIMRUNTIME och då hittas filerna och laddas som de ska.
>
> Någon som känner igen problemet och/eller vet vad som blivet fel?
>
> Mvh Peter
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20110706222556.GY574@telia.com">http://lists.debian.org/[🔎] 20110706222556.GY574@telia.com
>
>

Har du ingen ~/.vimrc ?

gVim och Vim använder inte samma rc-fil.

/HÖ


Reply to: