[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

installera från usbom man inte har tillgång till kabelanslutning utan bara wlan och netinstall stödjer inte wlan kort
men utav vad ja fattar så går det bara att använda netinstall med usb nstall


Reply to: