[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: windowsok
----- Original Message ----- From: "Helgi Örn Helgason" <sacredeagle@gmail.com>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Monday, May 02, 2011 9:08 AM
Subject: Re: windows


2011/5/2 mattias <mj@mjw.se>:
Bara nyfiken
Kör någon här enbart debian som deskop eller windows och debian?


Har inte kört Windows själv, varken i hemmet eller på arbetet, på 5 -
6 år. Men har också en gammal 12" Powerbook som jag använder väldigt
lite, mest för min iPhone och titta på film i sängen. :)

Mvh,
/HÖ


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: BANLkTimHTYOauq9cT5JvLgVHNbc2KKHNDA@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/BANLkTimHTYOauq9cT5JvLgVHNbc2KKHNDA@mail.gmail.com


Reply to: