[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: windowsvarför får jag mailen från debianlistan 2 gånger
----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Monday, May 02, 2011 12:33 AM
Subject: windows


Bara nyfiken
Kör någon här enbart debian som deskop eller windows och debian?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 000101cc084f$cc765f10$ce17e255@mj">http://lists.debian.org/[🔎] 000101cc084f$cc765f10$ce17e255@mj


Reply to: