[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: windowsmattias skrev 2011-05-02 00:33:
> Bara nyfiken
> Kör någon här enbart debian som deskop eller windows och debian?

Jag skulle bli väldigt förvånad om inte många av oss här använder bara
Debian. Jag har inte haft Windows på mina datorer sedan 1997*.

Hemmet är helt windowsfritt. På jobbet har vi varit helt windowsfria i
många år men har nu en dator med Windows som vi använder för test och
felsökning.

Ha det bra!

 /Marcus

*) Inte helt sant. På vissa datorer som jag skaffat har Windows varit
med, då har det fått ligga kvar parallellt med GNU/Linux tills dess att
diskutrymmet behövts till något bättre.

-- 
Marcus Rejås     jabber:  marcus@jabber.rejas.se ,= ,-_-. =.
Rejås Datakonsult AB e-mail:  marcus@rejas.se    ((_/)o o(\_))
Vårgatan 2      web:   http://www.rejas.se   `-'(. .)`-'
s-761 50 Norrtälje  gpg-key: http://gpg.rejas.se     \_/


Reply to: