[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska linuxföreningVänligen svara inte till mig personligen, utan till listan - jag läser
den.

För medlemskap i Svenska Linuxföreningen, se 
http://svenskalinuxforeningen.se/om/medlemsskap

mvh 
Andreas

On Thu, 28 Apr 2011 16:08:28 +0200
"Bardia Zakeri" <bardiazakeri@gmail.com> wrote:

> HUR BLIR MAN ME DÄR
> ----- Original Message ----- 
> From: "Andreas Rönnquist" <gusnan@gusnan.se>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Thursday, April 28, 2011 2:56 PM
> Subject: Re: svenska linuxförening
> 
> 
> On Thu, 28 Apr 2011 14:31:37 +0200
> "Bardia Zakeri" <bardiazakeri@gmail.com> wrote:
> 
> > vad är de för organisation
> 
> "Svenska Linuxföreningen är en förening för alla som är intresserade av
> fri programvara och öppen källkod såsom till exempel GNU/Linux,
> FreeBSD, Apache och MySQL. Föreningen består av drygt 5000 medlemmar
> över hela landet och det är dessa som står för föreningens aktiviteter
> samt artiklar, nyheter och annat på webbplatsen."
> 
> citerat från
> 
> http://svenskalinuxforeningen.se/
> 
> mvh
> -- 
> Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20110428145638.c67b9ad8.gusnan@gusnan.se">http://lists.debian.org/[🔎] 20110428145638.c67b9ad8.gusnan@gusnan.se


-- 
Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>


Reply to: