[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Debian unstableMen unstable är det efterföljaren  till wheezy

-----Original Message-----
From: Sven Arvidsson [mailto:sa@whiz.se] 
Sent: Saturday, April 09, 2011 9:41 PM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Debian unstable


On Sat, 2011-04-09 at 21:14 +0200, mattias wrote:
> Va heter debian unstable?
> Debian 6.0 heter ju squeeze
> Har hittat möjligheten att boota debian installer från usb Men den 
> kräver ison på usbminnet också

Kodnamnet för unstable ändras inte, det är och förblir "sid".

Kodnamnet för testing är numera wheezy, en av karaktärena från Toy Story som
passande nog är en pingvin :)

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22
Reply to: