[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Starta X-applikationer från sshHej.

Efter en hyffsat stor systemuppgradering har jag fått problem att starta
X-applikationer från ssh. Uppdateringen innebar att jag tog bort kde plus
ett antal andra paket pga konflikter vid uppgradering till kde 4.5.
Uppgraderade även nVidia-divern från 185.18.14 till 260.19.29.

Syftet är att starta mplayer på display :0.1 för att få bilden till
datorns tv-utgång. Jag loggar in med ssh från en laptop på lokalt wlan då
Linuxdatorn står i annat rum.

$> mplayer -fs -display :0.1 <filename>
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
VIDEO:  [XVID]  512x384  24bpp  25.000 fps  876.6 kbps (107.0 kbyte/s)
Clip info:
 Software: Nandub v1.0rc2
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: No such file or directory.
s3fb: can't open /dev/fb0: No such file or directory
No protocol specified
vo: couldn't open the X11 display (:0.1)!
...[snip]

Testade även:
$> export DISPLAY=:0.1
$> xclock
No protocol specified
Error: Can't open display: :0.1

Har kört xhost +. Så det verkar inte vara ett auktoriseringsproblem.

Inga ändringar har gjorts av xorg.conf under uppgraderingen.

Några tips? Har sökt på många forum, men inget har gett mig någon lösning
på problemet.

//Ivar


Reply to: