[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: evolution2010-11-26 11:56, mattias skrev:
Är det bara hos mig som evolution helt enkelt bara kan stänga ner sig
själv?


jag hade lite strul med Evolution också, fast inte just nerstängning.
Har nu bytt till Icedove (Thunderbird)


Reply to: