[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ang.: Buggar?Avahi är ett känt problem. Din Ips (eller vem det nu är som tillhandahåller din DNS) har i sin "visdom" satt upp en domän "local.",vilket avahi inte gillar. Det är nämligen den domänen som avahi själv registrerar dynamiskt lokala tjänster.
Om du satt upp en dns-server med en sådan domän, så ta genast bort den.
Om din isp har det, så be dem sluta skicka ut att de äger den domänen, för det gör de inte.
Om de inte rättar till det, så använd en annan dns-tjänst. OpenDNS kanske?
Det andra kan vara att du har en långsam Imap-server.

Lycka till
/Anders

Den 20 okt 2010 17.04, "mattias" <mj@mjw.se> skrev:

1 avahi funkar inte
Klagar på något med local domain
2 evolution
Stängs ner rätt va det är ibland
Vill ej funka förens man stänger ner network-manager
Service network-manager stop
Debian testign squeeze


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000001cb7068$0a809620$f717e255@mj


Reply to: