[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kvmfrösöker komma överens med kvm själva installationen av win xp tror ja
gick fint
men ljud tycks va värre
kvm win.img -m 512 -soundhw all
står baar failed to create voice eller något liknande


Reply to: