[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Text installOn Wed, 16 Jun 2010, mattias jonsson wrote:

Går det att ladda debian installern i textläge
Ex
Linux text

ange "help" vid prompten så visas vilka alternativ man kan använda.[1]

det finns två huvudlägen för installationen, den helt grafiska och den ncurses liknande som nog många skulle kalla för textläge.

Jag är inte helt säker på hur en skärmuppläsare skulle fixa den menybaserade installationen men jag vet att i lenny skulle det funger, det finns beslkrivet i installationsinstruktionen.[2]

[1] http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch05s03.html.sv
[2] http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch05s02.html.sv

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier knows you are reading this.


Reply to: