[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openvzOn 25 Mar 2010, at 06:27, mattias wrote:

> Då min engelska är tämligen dålig
> Någon som kör openvz?
> Leker med det nu
> När man skriver ifconfig i en openvz template så syns ju inte äns loopback
> och ifup lo funkar ju inte

Finns lo med i /etc/network/interfaces? Om inte, kolla så OSTEMPLATE="debian" är inställt i /etc/vz/conf/nnn.conf där nnn är numret på din virtuella host. Detta behövs för att vzctl ska sätta rätt parametrar beroende på vilken gäst som används. Jag antar att du kör debian som gäst? Kör du redhat/centos blir det andra inställningar.

Om inte annat så borde  ifconfig lo up fungera.

//Stefan

Reply to: