[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openvzDå min engelska är tämligen dålig
Någon som kör openvz?
Leker med det nu
När man skriver ifconfig i en openvz template så syns ju inte äns loopback
och ifup lo funkar ju inte
???????????????????


Reply to: