[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AutoKey - deb package2010/3/5 Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>:
> Helgi Örn:
>
>> /usr/bin/fakeroot: debian/rules: /usr/bin/make: felaktig tolk: Åtkomst
>> nekas
>
> Antingen har du inte "make" installerat, eller så är installationen trasig.
> Försök installera om paketet (paketet heter också "make").
>

Visst hade jag make installerat installerade om den och allt annat som
den behöver men får samma felmeddelande.


Reply to: