[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AutoKey - deb package2010/3/4 Helgi Örn <sacredeagle@gmail.com>:
> Hej!

Hej,

> Jag vill uppgradera AutoKey till senaste versionen och den kommer i en
> build packet där man skall köra:
>
> dpkg-buildpackage -us -uc
>
> för att bygga ett deb paket. Men jag får detta felmeddelande:
>
> ...
> dpkg-buildpackage: värdarkitektur i386
>  fakeroot debian/rules clean
> /usr/bin/fakeroot: debian/rules: /usr/bin/make: felaktig tolk: Åtkomst nekas
> dpkg-buildpackage: fel: fakeroot debian/rules clean returnerade felkod 126
>
> Någon som kan förklara vad detta betyder och hur jag skall fixa det?

Ingen aning. Har du installerat paketen 'build-essential" och "fakeroot"?

Det är alltså bara en gissning...

> Detta är i Ubuntu 9.10 (jag har ställt frågan i två Ubuntu-forum utan respons).


Reply to: