[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

AutoKey - deb packageHej!
Jag vill uppgradera AutoKey till senaste versionen och den kommer i en
build packet där man skall köra:

dpkg-buildpackage -us -uc

för att bygga ett deb paket. Men jag får detta felmeddelande:

...
dpkg-buildpackage: värdarkitektur i386
 fakeroot debian/rules clean
/usr/bin/fakeroot: debian/rules: /usr/bin/make: felaktig tolk: Åtkomst nekas
dpkg-buildpackage: fel: fakeroot debian/rules clean returnerade felkod 126

Någon som kan förklara vad detta betyder och hur jag skall fixa det?

Detta är i Ubuntu 9.10 (jag har ställt frågan i två Ubuntu-forum utan respons).


Reply to: